Bản lề cửa kho lạnh CM-1460-HS

0908357111
0908357111