Image Slider

Van tiết lưu nhiệt Danfoss

  • Van tiết lưu nhiệt Danfoss
  • Van tiết lưu nhiệt Danfoss
  • Giá: Liên hệ
  • Xuất Xứ:
  • Mã số: Van tiết lưu nhiệt Danfoss
  • Lượt xem: 1388
Van tiết lưu nhiệt Danfoss

1. Van tiết lưu nhiệt Danfoss TX2

 Van Danfoss: TX2

Thông số chung

                  alt    

• Model             : TX2

• Công suất       : 0.75 - 25.8kW

• Tác nhân lạnh : R22, R407C

• Loại kết nối    : Loe

 

• Xuất xứ   :  Đan Mạch, Mexico, China

• Giá             :   Liên hệ

2. Van tiết lưu nhiệt Danfoss TEX2

 Van Danfoss: TEX2

Thông số chung

                  alt    

• Model             : TEX2

• Công suất       : 0.75 - 25.8kW

• Tác nhân lạnh : R22, R407C

• Loại kết nối    : Loe

 

• Xuất xứ   :  Đan Mạch, Mexico, China

• Giá             :   Liên hệ

3. Van tiết lưu nhiệt Danfoss TS2

 Van Danfoss: TS2

Thông số chung

                  alt    

• Model             : TS2

• Công suất       : 0.75 - 25.8kW

• Tác nhân lạnh : R404A, R507

• Loại kết nối    : Loe

• Xuất xứ   :  Đan Mạch, Mexico, China

• Giá             :   Liên hệ

 4.Van tiết lưu nhiệt TES2

Van Danfoss: TES2

Thông số chung

                alt

• Model             : TES2

• Công suất       : 0.75 - 25.8kW

• Tác nhân lạnh : R404A, R507

• Loại kết nối    : Loe

• Xuất xứ   :  Đan Mạch, Mexico, China

• Giá             :   Liên hệ

 

5. Van tiết lưu nhiệt TN2

Van Danfoss: TN2

Thông số chung

               alt

• Model             : TN2

• Công suất       : 0.75 - 25.8kW

• Tác nhân lạnh : R134a

• Loại kết nối    : Loe

• Xuất xứ       :  Đan Mạch, Mexico, China

• Giá             :   Liên hệ

6. Van tiết lưu nhiệt TEN2

Van Danfoss: TEN2

Thông số chung

               alt

• Model             : TEN2

• Công suất       : 0.75 - 25.8kW

• Tác nhân lạnh : R134a

• Loại kết nối    : Loe

• Xuất xứ       :  Đan Mạch, Mexico, China

• Giá             :   Liên hệ

 7. Van tiết lưu nhiệt TEX5

 Van Danfoss: TEX5

Thông số chung

                  alt   

• Model             : TEX5 (067B3250)

• Công suất       : 3.9 - 60kW

• Tác nhân lạnh : R22

• Loại kết nối    : Hàn - 12.7mmx15.9mm

• Capillary tube : 3m

• Xuất xứ    :  Đan Mạch, Mexico, China

• Giá             :   Liên hệ

8. Van tiết lưu nhiệt TEN5

Van Danfoss: TEN5

Thông số chung

                alt    

• Model             : TEN5 (067B3297)

• Công suất       : 3.9 - 60kW

• Tác nhân lạnh : R134A

• Loại kết nối    : Hàn - 12.7mmx15.9mm

• Capillary tube : 3m

• Xuất xứ    :  Đan Mạch, Mexico, China

• Giá             :   Liên hệ

9. Van tiết lưu nhiệt TES5

Van Danfoss: TES5

Thông số chung

                 alt

• Model             : TES5 (067B3242)

• Công suất       : 3.9 - 60kW

• Tác nhân lạnh : R404A/R507A

• Loại kết nối    : Hàn - 12.7mmx15.9mm

• Capillary tube : 3m

• Xuất xứ    :  Đan Mạch, Mexico, China

• Giá             :   Liên hệ

10. Van tiết lưu nhiệt TEX12

Van Danfoss: TEX12

Thông số chung

                  alt

• Model             : TEX12 (067B3210)

• Công suất       : 3.9 - 60kW

• Tác nhân lạnh : R22

• Loại kết nối    : Hàn - 22.2mmx28.5mm

• Capillary tube : 3m

• Xuất xứ    :  Đan Mạch, Mexico, China

• Giá             :   Liên hệ

11. Van tiết lưu nhiệt TEN12

Van Danfoss: TEN12

Thông số chung

                  alt

• Model             : TEN12 (067B3232)

• Công suất       : 3.9 - 60kW

• Tác nhân lạnh : R134A

• Loại kết nối    : Hàn - 22.2mmx28.5mm

• Capillary tube : 3m

• Xuất xứ    :  Đan Mạch, Mexico, China

• Giá             :   Liên hệ

12. Van tiết lưu nhiệt TES12

Van Danfoss: TES12

Thông số chung

                 alt

• Model             : TES12 (067B3347)

• Công suất       : 3.9 - 60kW

• Tác nhân lạnh : R404A/R507A

• Loại kết nối    : Hàn - 22.2mmx28.5mm

• Capillary tube : 3m

• Xuất xứ    :  Đan Mạch, Mexico, China

• Giá             :   Liên hệ

Sản phẩm cùng loại

hotline