Image Slider

Nhớt Lạnh Bitzer B 5.2

  • Nhớt Lạnh Bitzer B 5.2
  • Nhớt Lạnh Bitzer B 5.2
  • Giá: Liên hệ
  • Xuất Xứ:
  • Mã số: Nhớt Lạnh Bitzer B 5.2
  • Lượt xem: 1415

Bitzer Semi-hermetic Reciprocating Compressor 1 stage:
Oil type R134a/R407C/R404A/R507A: BSE32 / BSE55
Oil type R22/R12/R502: B5.2 Oil type R290/R1270: SHC226E 

Bitzer Semi-hermetic Reciprocating Compressor 2 stage: 
Oil type R404A/R507A: BSE32 
Oil type R22: B5.2 
Bitzer Open Reciprocating Compressor 1 stage: 
Oil type R134a/R407C/R404A/R507A: BSE32 / BSE55 
Oil type R22/R12/R502: B5.2 

Bitzer Semi-hermetic Screw Compressor: 
Oil type R134a/R404A/R507A: BSE170 
Oil type R22: B150SH / B100 

Bitzer Semi-hermetic Compact Screw Compressor: 
Oil type R134a/R407C/R404A/R507A: BSE170 
Oil type R22: B320SH 

Bitzer Open Screw Compressor: 
Oil type R134a/R404A/R507A: BSE170 
Oil type R22: B150SH / B100

Sản phẩm cùng loại

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
hotline